हामी किन

“घुमन्ते यात्री” हामीले किन सञ्चालन गर्यौ त ?